Legatpraksis

Hermod Lannungs Fond er underlagt Databeskyttelsesforordningen, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Når der indsendes ansøgning til Hermod Lannungs Fond, skal der sammen med ansøgningen gives samtykke til, at Fondsafdelingen kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords til enhver tid gældende Privatlivspolitik, som findes på Rovsing & Gammeljords hjemmeside https://rglaw.dk/fagomraader/fonde/

Der afholdes uddelingsmøder forår og efterår.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 1. marts og 1. september.

Der ydes ikke støtte til projekter, der er påbegyndt eller afsluttet inden ansøgningsfristen. Ansøgninger til praktikophold ved FN behandles dog, hvis ansøgningen modtages inden halvdelen af praktikopholdet er afviklet.
Ansøgere til praktikophold, der tidligere har opnået støtte, vil ikke komme i betragtning.

Der anvendes ansøgningsskema:

Ansøgningsskema inkl. samtykkeerklæring – Projekter

Ansøgningsskema inkl. samtykkeerklæring – Praktikophold

Ansøgningen sendes til:

Fondschef Anne Mette Bruun

mbr@rglaw.dk