Uddelinger

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder.

Den samlede legatuddeling beløber sig på ca. 2 mio. kr. årligt.

Fonden ydede i 2020 blandt andet støtte til:

 • Humanity in Action Danmark: Sommerakademi 2020-2022: ”Rigsfællesskabet og Menneskerettigheder”
 • Club Lannung: deltagelse i Nordisk Processpil 2020
 • Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH): konference om lovpligtig due diligence
 • AWE-Danmark: ”International democratic summer camp in DK”
 • Espergærde Gymnasium og HF: EGMUN – Espergærde Model United Nations 2020
 • Det Udenrigspolitiske Selskab: konference om Folkeretten
 • NorWHO: afholdelse af årlig NorWHO konference med temaet ”How do we lessen the burden of obesity?”
 • Dansk-Russisk Forening: konferencen ”FN’s Verdensmål og deres relevans for det dansk-russiske samarbejde i Østersøregionen”
 • Mellemfolkeligt Samvirke: produktion og lancering af gratis undervisningsforløb til gymnasieelever over hele landet: ”Vores historie er vores fremtid”
 • FN-forbundet: jubilæumsåret 2020 samt til ”Global Goals in a Nordic setting – a leap forward”. Et initiativ i anledning af FN’s 75 års jubilæum
 • Radikale Venstre: internationale aktiviteter inden for FN, herunder markering af 75 års jubilæet, FN og det multinationale samarbejde i en tripolær verdensorden, FN og menneskerettigheder og FN og de 17 Verdensmål
 • Kvindernes U-landsudvalg: projektet ”Vejen fra Beijing +25 til Monterrey +20”
 • Arbejdermuseet: foredrag og debat ”Centennials as Battleground of Historical Memory – the International Labour Organization 1919-2019”
 • Model United Nations of Nyborg Student Association (MUNNYSA): MUNNY 2020/21 – for større impact i fremtiden
 • Jens Boel: Open Access udgivelse af bogen ”Exploring the Ocean”
 • Jakob Seerup: udstilling om de sovjetiske styrkers tilstedeværelse på Bornholm 1945-46
 • Spor Media: projektet ”The Great Green Wall – et visionært FN-projekt, en film og et website”
 • Dignity – Dansk Institut Mod Tortur: global FN-kampagne mod overbelægning i fængsler mhp. at forebygge tortur og umenneskelig behandling i 10 lande på verdensplan
 • Radikal Ungdom: Radikal Ungdoms aktiviteter 2020/21
 • Kvindernes U-landsudvalg: projektet ”Unge-initiativ – Ambassadører for Beijing+25”
 • Christoffer Østergaard: praktikophold på den danske UNESCO delegation ved den danske ambassade i Paris