Uddelinger

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder.

Den samlede legatuddeling beløber sig på ca. 2 mio. kr. årligt.

Fonden ydede i 2023 blandt andet støtte til:

  • Det Udenrigspolitiske Selskab: støtte til 2023 og 2024
  • Globalnyt: støtte til 2023 og 2024
  • Radikal Ungdom: internationale arrangementer i 2023
  • Humanity in Action Danmark: sommerakademiet ”Klimaforandringer, menneskerettigheder og demokratier i krise”
  • Club Lannung: deltagelse i Nordisk Processpil om Menneskerettigheder 2023
  • Espergærde Gymnasium & HF: EGMUN – Espergærde Model United Nations
  • Radikale Venstres Internationale Udvalg: undersøge Radikale Venstres internationale aktiviteter inden for FN og demokratiudvikling
  • FN-forbundet: seminar om FN samt støtte til Folkemødet
  • Kvindernes U-landsudvalg: foredragsrække ”Debatmøder om kvinder, fred og sikkerhed i konfliktramte lande”
  • 2030beyond: skalering af arbejdet med at understøtte parlamentarikernes engagement i FNs 2030-dagsorden verden over