Uddelinger

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder.

Den samlede legatuddeling beløber sig på ca. 2 mio. kr. årligt.

Fonden ydede i 2022 blandt andet støtte til:

  • Espergærde Gymnasium & HF: EGMUN – Espergærde Model United Nations 2022
  • Life Exhibitions: udstillingen ”2030 NOW – TÆNKE, SKABE, HANDLE”
  • Radikale Venstres International Udvalg: internationale aktiviteter inden for FN og demokratiudvikling
  • Globalnyt: styrkelse af Globalnyts flade og reach
  • Operation Dagsværk: udarbejdelse og produktion af grafisk materiale med fokus på FN’s Verdensmål i relation til årets projekt
  • Club Lannung: deltagelse i Nordisk Processpil om Menneskerettigheder 2022, værtskab for Nordisk Processpil om Menneskerettigheder 2022 samt deltagelse i The Transeuropean Moot Court Finals
  • Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH): ”The 6 steps – an online guide to work with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”
  • Kvindernes U-landsudvalg (KULU): debatmøder og baggrundsinformation om: Kvinder, fred og sikkerhed i Mali – i lyset af den aktuelle kritiske situation samt udvikling og udbredelse af ”Unge-initiativ –Ambassadører frem mod Beijing+30”
  • FN-forbundet: ”FN: fra det globale til det lokale – at sikre forståelse for og opbakning til FN på lokalt niveau”
  • Det Udenrigspolitiske Selskab: afholdelse af konferencen ’Digital Media Tactics og Autocracies’