Velkommen til Hermod Lannungs Fonds hjemmeside, som blandt andet indeholder beskrivelse af fondens formål, information om uddelte legater og fondens historie. Fonden er stiftet af Hermod Lannung (1895-1996), der var jurist og radikal politiker. Gennem sit lange liv beskæftigede Hermod Lannung sig med internationale forhold, særligt ud fra ønsket om at udvikle FN til en verdensmyndighed. Hermod Lannung var delegeret ved FN’s generalforsamling gennem adskillige år. I 1970 stiftedes Hermod Lannungs Fond, som siden har ydet støtte til projekter til styrkelse af FN.

Hermod2

Læs mere om fondens grundlægger i denne artikel