Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af tre medlemmer, hvoraf én udpeges af Udenrigsministeriet, én af Det Radikale Venstre og én af Folketingets Præsidium. Bestyrelsen vælges for fem år ad gangen.

Den nuværende bestyrelse i Hermod Lannungs Fond består af:

Ambassadør Carsten Staur (formand)
CEO Rasmus Grue Christensen
Folketingssekretær og vicedirektør Torben Jensen