Uddelinger

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder.

Den samlede legatuddeling beløber sig på ca. 2 mio. kr. årligt.

Fonden ydede i 2017 blandt andet støtte til:

– Club Lannung til afholdelse og deltagelse ved Nordisk Processpil om Menneskerettigheder 2017
– Humanity in Action til HIA DK’s Sommerakademi fra 2017-2019
– FN-forbundet til styrkelse af landsdækkende indsats til støtte for FN og multilateralt samarbejde
– FN-Forbundet til oplysningsaktiviteter under Folkemødet på Bornholm 2017
– Amnesty International Danmark til projektet “Skriv for Liv i Folkeskolens 6.-10. klasse”
– Radikal Ungdom til udbredelse af kendskabet til FN og verdensmålene
– Nordic World Health Organization Simulation til afholdelse af konference
– Danish Model United Nations ved FN Forbundet til afholdelse af konference
– Pugwash Conferences on Science and World Affairs til United Nations Day Student Peace Prizes
– Dansk-Russisk Forening til gennemførelse af Ruslandskonferencerne 2018
– Arbejdermuseet til udstilling om Russisk Revolution 1917-2017
– Atlantsammenslutningen til afvikling af projekt
– Det Udenrigspolitiske Selskab til seminar om FN’s Retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder
– International Dalit Solidarity Network til arbejdet for opmærksomhed i FN på Dalitter og menneskerettigheder