Uddelinger

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder.

Den samlede legatuddeling beløber sig på ca. 2 mio. kr. årligt, heraf uddeles ca. 600.000 kr. til praktikophold ved FN.

Fonden ydede i 2016 blandt andet støtte til:

– Club Lannung til afholdelse og deltagelse ved Nordisk Processpil
– Humanity in Action til HIA DK’s Sommerakademi
– FN-forbundet til foredragsrække om FN’s verdensmål
– FN-Forbundet til oplysningsaktiviteter under Folkemødet på Bornholm 2016
– Amnesty International Danmark til projektet ”Lifeline – Red liv med mobilen”
– Poul Duedahl til bog om UNESCO’s virkningshistorie
– Radikale Venstres arbejde og projekter
– Nordic World Health Organization Simulation til afholdelse af konference
– Model United Nations University of Copenhagen til deltagelse i konference
– Danish Model United Nations ved FN Forbundet til afholdelse af konference
– Dansk-Russisk Forening til Ruslandskonferencerne
– Pugwash Conferences on Science and World Affairs til uddeling af 8 fredspriser
– International Coalition for the Responsibility to Protect til fortsat virke i Sydøstasien, Mellemøsten og Nordafrika