Velkommen til Hermod Lannungs Fonds hjemmeside, som blandt andet indeholder beskrivelse af fondens formål, information om uddelte legater og fondens historie. Fonden er stiftet af Hermod Lannung (1895-1996), der var jurist og radikal politiker. Gennem sit lange liv beskæftigede Hermod Lannung sig med internationale forhold, særligt ud fra ønsket om at udvikle FN til en verdensmyndighed. Hermod Lannung var delegeret ved FN’s generalforsamling gennem adskillige år. I 1970 stiftedes Hermod Lannungs Fond, som siden har ydet støtte til projekter til styrkelse af FN.

Hermod2

Læs mere om fondens grundlægger i denne artikel

Kronik-konkurrence

Hvorfor spiller de globale problemstillinger, og især FN-politikken, så beskeden en rolle i dansk politik – og hvad kan vi gøre ved det?

Dette er temaet for en kronik-konkurrence, som Hermod Lannungs Fond udskriver i anledning af stifterens 125-års fødselsdag, den 9. november 2020, og 50-året for Fondens oprettelse.

Præmierne er en 1. pris på 50.000 kr., en 2. pris på 25.000 kr. og en 3. pris på 10.000 kr.

Den vindende kronik offentliggøres i Politiken – og Fondsbestyrelsen vil herudover offentliggøre de bedste kronikforslag, enten som publikation eller i elektronisk form.

Kroniklængden er fastsat til 2.000 ord – og indsendelsesfristen er sat til 1. juni 2021.

Indsendelse skal ske elektronisk til mbr@rglaw.dk eller pr. post til Hermed Lannungs Fond, att. Fondschef Anne Mette Bruun, Poul Ankers Gade 2, 1271 København K. Uden kendskab til forfatternavnene vil fondens bestyrelse, sammen med Politikens kronikredaktør Marcus Rubin, udvælge de tre vindende kronikforslag.

Temaet for kronik-konkurrencen udspringer af en reel undren. På den ene side er verden voldsomt præget af grænseoverskridende problemer og udfordringer, midt i anden bølge af en Covid-19 pandemi, der dramatisk har ændret hverdagen for os alle. Vi var for få år siden gennem en omfattende global finanskrise og senere en europæisk flygtninge- og migrantkrise, som rystede EU-samarbejdet i dets grundvold. Terrortruslerne er ikke forsvundet, og vi ser en svækkelse af efterkrigstidens system af internationale organisationer og af den internationale retsorden. Alt sammen kilde til bekymring, hvis man lever i et lille land med en åben og eksportorienteret økonomi og et omfattende samspil med verden omkring sig.

På den anden side synes der at være stadig færre danske politikere, der for alvor engagerer sig i udenrigspolitik, i hvert fald i globalt perspektiv. Klimaudfordringerne fænger klart – ikke mindst blandt unge. Men bud på de bredere perspektiver for internationalt samarbejde, dybtgående kendskab til andre kulturkredse og deres historie, netværksdannelse med politikere og andre kloge mennesker i andre lande, også uden for Europa, deltagelse i mere vedholdende internationalt samarbejde, ikke mindst i FN, om centrale globale problemstillinger – al dette synes at være i periferien af den politiske debat. Udenrigspolitik og verden omkring os er blevet et fagområde, på linje med dyrevelfærd og trafikpolitik. Vigtigt, ja, men så heller ikke mere.

Hermod Lannung (1895-1996) var ikke som de fleste. Jurist og selvstændig advokat. Håbefuld radikal politiker gennem mange år, men uden det store folkelige gennembrud. Medlem af Landstinget fra 1939-47 og af Folketinget en kort periode fra 1957-60. Han var ikke just folkelig, og han var sparsommelig som få – hvad fondsbestyrelsen selvsagt i dag er meget tilfreds med.

Men Lannung var først og fremmest internationalist, og en af de danske politikere, der i årene fra 1945 og helt frem til 1968 var med til at forme dansk FN-politik – og en vigtig del af Danmarks stemme i FN.

Hermod Lannung gjorde sig ikke mindst gældende i forhold til Grønlands status i FN, kolonifrigørelsen generelt og kampen mod apartheid i Sydafrika, men han var først og fremmest optaget af FN som idé – og af det globale samarbejde, og landets placering heri, som noget helt afgørende for Danmark.

Hans engagement udviklede sig efterhånden i mere svævende retning, hen imod verdensføderalismen som idé, men båret af en stærk tro på det enkelte menneskes rettigheder og på det helt afgørende i at undgå nye stormagtskonflikter. En grundlæggende tro på, at samtale nytter – og at vi i denne verden ikke kan investere for meget i at lære om, og forstå, hinanden.

I forhold til sit politiske arbejde var Lannung rendyrket globalist og udenrigspolitikker. Dem er der stadig nogle af, men næppe nok – og langt fra i alle politiske partier. Det kan være, at det bare er udviklingen. Men bestyrelsen for den fond, Lannung skabte, vil ikke desto mindre gerne vide: Hvorfor spiller de globale problemstillinger, og især FN-politikken, så beskeden en rolle i dansk politik – og hvad kan vi gøre ved det?

Bestyrelsen for Hermod Lannungs Fond til støtte for arbejdet for en styrkelse og videreudvikling af De Forenede Nationer

Carsten U. Larsen (fmd)

Rasmus Grue Christensen

Carsten Staur