Legatpraksis

Der afholdes uddelingsmøder forår og efterår.
Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 1. marts og 1. september.

Der ydes ikke støtte til projekter, der er påbegyndt eller afsluttet inden ansøgningsfristen. Ansøgninger til praktikophold ved FN behandles dog, hvis ansøgningen modtages inden halvdelen af praktikopholdet er afviklet.
Ansøgere til praktikophold, der tidligere har opnået støtte, vil ikke komme i betragtning.

Der anvendes ansøgningsskema:

Ansøgningsskema – Praktikophold
Ansøgningsskema – Projekter

Ansøgningen, der skal indeholde budget, sendes i 4 eksemplarer til:

Hermod Lannungs Fond
Fondschef Anne Mette Bruun
Rovsing & Gammeljord
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K

Kontaktperson:
Anne Mette Bruun
MBR@rglaw.dk
Tlf. 53 73 71 60
Mobil: 53 78 31 67