Legatpraksis

Der afholdes to årlige uddelingsmøder med ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.

Der ydes ikke støtte til projekter, der er påbegyndt eller afsluttet inden ansøgningsfristen. Ansøgninger til praktikophold ved FN behandles dog, hvis ansøgningen modtages inden halvdelen af praktikopholdet er afviklet.
Ansøgere til praktikophold, der tidligere har opnået støtte, vil ikke komme i betragtning.

Der anvendes ansøgningsskema:
Ansøgningsskema – praktikophold
Ansøgningsskema – projekter

Ansøgningen, der skal indeholde budget, sendes i 4 eksemplarer til:

Hermod Lannungs Fond
Fondsadministrationsleder Mette Bruun
Bruun & Hjejle
Nørregade 21
1165 København K

Kontaktperson:
Mette Bruun
mbr@bruunhjejle.dk
Tlf. 30 18 87 28